Intermediate level

Intermediate level

SINGING ENGLISH
Learn from English songs!

Beyonce
Silent Night
Wham!
Last Christmas
Diana Crall
Jingle Bells
Lady Gaga
Christmas Tree
Mariah Carey

All I Want For Christmas

John Lennon
Happy Xmas (War Is Over)
Flight of the Conchords
Business Time
Whitney Houston
When You Believe
Cindy Lauper
Time After Time
John Waller
While I'm Waiting
Carrie Underwood
Before He Cheats
Story of the Year
Until The Day I Die 

Learn English
from articles!

Fund to Hungary: drop dead (maybe) 
Bully for "bully" Orbán's decision to stand up to the IMF and EU brutes
The Dalai Lama in Budapest, Hungary

ONLINE ENGLISH LESSONS
ONLINE ANGOL NYELVLECKÉK

On this site you are provided online English lessons giving you a good knowledge of the language while you listen to your favourite songs, watch scenes, surf on the net and read interesting articles, or communicate with other learners of English - living in any parts of the world - and make friends.

Az online-angol.hu nyelvleckéi segítségével a mindennapi életben jól használható angol nyelvtudást szerezhetsz, miközben kedvenc dalaidat hallgatod, filmjeleneteket nézel, az internetet böngészve érdekes dologról olvasol vagy éppen más - a világ bármely pontján élő -, szintén angolul tanulókkal imerkedsz meg és társalogsz velük.

These online English lessons apply a communicative approach to language learning, making use of learning materials that are interesting, practical, up-to-date and come from everyday life. The lessons, complementing each other, develop all language skills and besides, the exercises help acquire and activate knowledge, develop creativity.
Az online-angol.hu nyelvleckéi a nyelvtanulást kommunikatív módon közelítik meg, a mindennapi életből vett, gyakorlatias, érdekes és időszerű tanulást segítő anyagok felhasználásával. A leckék egymást kiegészítve, komplex módon az összes nyelvi készséget fejlesztik, továbbá az elvégzendő feladatok segítik a tudásanyag alapos elsajátítását és aktivizálását, fejlesztik a nyelvi kreativitást.

The lessons contain one or more authentic English resources and exercises treating the information in these resources that is important and topical in the current phase of language learning.
A leckék mindig tartalmaznak egy vagy több eredeti angol nyelvű anyagot, valamint feladatokat, melyek ezen anyagokban található, a nyelvtanulás adott szakaszában fontos és aktuális ismereteket dolgozzák fel.
1. In the first step it is primarily the listening skills which are being improved, based on the given resource (song, scene, story, situation etc.), by doing the appropriate exercises.
1. Az első lépésben elsősorban a hallás utáni szövegértési készségek fejlesztésére kerül sor, az adott anyag (dal, filmjelenet, történet, szituáció stb.) alapján, megfelelő feladatok elvégzésével.
2. The text of the audio-visual resources are always written in the lessons, so that you can check the level of your understanding and practice the spelling and pronunciation of the words, improve your reading skills.
2. A hangzó anyagok mindig szövegesen is megtalálhatók a leckékben, ezáltal ellenőrizheted milyen mértékben sikerült megértened az információkat, gyakorolhatod a szavak helyesírását és kiejtését, fejlsztheted olvasási készségedet.
3. It is followed by vocabulary extension, the acquisition of the source materials' words and expressions.
3. Ezt követi a szókincsfejlesztés, a felhasznált anyag szavainak és kifejezéseinek elsajátítása.
4. Then the observation of the topical linguistic penomenom (structures, functions, notions etc.), the study and drill of the rules comes on.
4. Ezután következik a lecke anyagában található nyelvi jelenség (nyelvtani összefüggés, beszédszándék stb.) megfigyelése, a szabály megalkotása és rögzítése.
5. Next step is developing expressiveness and communicative skills such as writing and speaking, comfirming and activating the aquired knowledge, ensuring that you can use it creatively later.
5. Következő lépés a kifejezőkészség és a kommunikációs készségek - elsősorban az íráskészség és beszédkészség - fejlesztése, a megszerzett tudás elméyítése, aktívvá tétele, annak biztosítása, hogy azt a későbbiekben kreatív módon legyél képes alkalmazni.
6. The lessons always contain tests to check the level of acquisition. Checking can be done automatically by online tests, by yourself with a key or with the participation of a teacher.
6. Minden esetben sor kerül az elsajátítás mértékének ellenőrzésére online teszt vagy megoldókulcs segítségével önállóan, illetve tanári közreműködéssel.

The musical online English lessons are about a linguistic phenomenon or problem and based on an English pop song containing it.
A zenés online nyelvleckék mindig egy nyelvi jelenségre vagy problémára épülnek és olyan dalokat tartalmaznak, melyekben az adott nyelvi jelenség jellemzően előfordul.
The conversation lessons are based on audio or video resources showing a conversational situation, giving useful expressions and tips for communication and provide you with the chance of speaking with other learners of English being in similar level to try and confirm your knowledge and skills.
A társalgási leckék egy adott beszédszituációt bemutató videó- vagy hanganyagra épülnek és társalgás során jól használható kifejezésekkel és tippekkel látnak el, valamint a tananyag elsajátítása után veled hasonló szinten lévő nyelvtanulókkal társalogva próbálhatod ki és mélyítheted el tudásodat.

You can use the online English lessons by yourself, with the help of your teacher. If you like this learning method, CONTACT ME RIGHT NOW, sign up for free English lessons or require more online English lessons and offer this chance to your friends.
A nyelvleckéket elsajátíthatod önállóan vagy akár saját tanárod segítségével, továbbá igényelhetsz INTERAKTÍV ONLINE TANÓRÁKAT is. Ha számodra megfelelőnek találod ezt a tanulási módot, IRATKOZZ FEL AZ INGYENES ONLINE ANGOL NYELVLECKÉKRE, igényelj további online leckéket, illetve ajánld barátaidnak is ezt a lehetőséget!
Játszva angolul!
nyelvleckék gyerekeknek

A család
Színek, tulajdonságok

Kezdő szint
Középhaladó szint
Kezdő szint
Középhaladó szint
online-angol.hu